EAST EUROPE & POLAND
DAY 5 - KRAKOW / WIELICZKA / KRAKOW
9 Days Poland
and Czech Republic
DAY 2 - KRAKOW
10 Days Poland
And Czech Republic
DAY 7 - PRAGUE
12 Days
Eastern Europe Tour
poland
10 Days – Prague
Salzburg – Vienna – Budapest